Úpice

Promítané filmy


Místo konání

Loutkové divadlo Úpice (Dr.A. Hejny 133, Úpice)

Informace

Přehlídka filmů, Expediční kamera, poprvé v Úpici

Vstupné

50,-

(Klub loutkářů Úpice z.s.)

Partneři