Třebenice

Promítané filmy


Místo konání

Kulturní sál, městský úřad v Třebenicích (Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice)

Informace

1. Uvítání diváků a zahájení promítání
2. Blok filmů s malou přestávkou
3. Velká přestávka
4. Blok filmů s malou přestávkou
5. Ukončení, poděkování a rozloučení

Odkazy

Webová stránka

Vstupné

vstup zdarma

(Osadní výbor v Kololeči)

Petr Jeřábek a Irena Jeřábková, vandrovníci, cestovatelé a motorkáři

Vlastní sponzoři

Osadní výbor Kololeč, Město Třebenice

Partneři